Events & NewsLegal ResourcesACHA: Human Right Courses

September 28, 20210

The Albanian Chamber of Advocacy in cooperation with the Council of Europe organizes this Friday, October 1, at 15:30, the open activity for the HELP program. In the light of this activity, Human Rights Training Courses will be offered online by the Council of Europe.

All the interested parties who practice the profession of Attorney are invited to participate in this activity.

Follow the Zoom  link below:

https://zoom.us/j/95708609361?pwd=eHFvYm1jQUlNN0VJTkN0NTcyR3JKdz09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Burime LigjoreDHKA: Kurs per te Drejtat e Njeriut

September 28, 20210

Dhoma e Avokatëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillin e Europës organizon ditën e premte, datë 1 Tetor, ora 15:30, aktivitetin prezantues për programin HELP. Në kuadër të këtij aktiviteti, do të zhvillohen online Kurse Trajnuese mbi të Drejtat e Njeriut, nga Këshilli i Europës.

Të gjithe të interesuarit që ushtrojnë profesionin e avokatit janë të ftuar të marrin pjesë në aktivitet, duke ndjekur linkun e mëposhtëm. 

Zoom Link: 

https://zoom.us/j/95708609361?pwd=eHFvYm1jQUlNN0VJTkN0NTcyR3JKdz09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020