Burime për Start UpNdërrmarrësi & TregtiAIDA Thirrje për Propozime EU4Business

August 9, 20210

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve njofton hapjen e thirrjes “EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES”.

Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe mbështetja e krijimit të vendeve të punës është në zemër të kontributit të BE-së për stabilizimin e fqinjësisë së saj. Kjo nënkupton ofrim ndihme ndaj NVM -ve – shtyllës kurrizore të ekonomisë – që të rriten; tërheqjen e investimeve në sektorë të rinj, dhe rritjen e mundësive tregtare duke mbështetur aksesin në tregje të reja. Ky është një kriter thelbësor për të krijuar më shumë stabilitet në rajon dhe për të krijuar marrëdhënie më të ngushta me BE -në.

Objekti i kësaj Thirrje për Propozime është identifikimi, për secilin sektor ekonomik që thirrja anderson, i partneritetit të Organizatave të BE -së dhe Partneriteti Lindor për Mbështetjen e Biznesit të cilat kanë një interes të përbashkët në përpunimin, menaxhimin dhe zbatimin e veprimeve nën mbikëqyrjen e Konsorciumit Sektorial përkatës.

 

Veprimet do të zbatohen në sektorët e mëposhtëm:

 • Sektori i verës
 • Sektori i turizmit
 • Sektori i tekstileve
 • Industri krijuese

 

Informacion shtesë:

 • Lloji i Skemës Financiare: Grant
 • Kategoria: NVM
 • Industritë: Tekstilet, Verërat, Sektorët e Turizmit
 • Maksimumi i financimit: 60.000 €

 

Pranueshmëria

Ju mund të aplikoni nëse jeni:

 • Shoqatë biznesi
 • Dhomë Tregtie
 • Shoqatë për gratë
 • Agjenci vendore dhe rajonale e zhvillimit ekonomik themeluar në shtet fqinje.

 

Afati i fundit për paraqitjen e propozimeve: E Hënë 30 Gusht 2021 | 17:00 (me orën e Brukselit).

Aplikimet duhet të dorëzohen online përmes Sistemit të Aplikimit të EU4Business për kompanitë e lidhjes. 

 

Për çdo pyetje në lidhje me problemet teknike të hasura gjatë paraqitjes online të aplikimeve,  ju lutemi na kontaktoni në adresën e  email-it në eu4bcc@eurochambres.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020