PunësimALB-STAR: Specialist Ligjor

December 3, 20210

ALB-STAR po kërkon një Specialist Ligjor:

Kërkesat:

  • Njohuri të mira të ligjislacionit për Disiplininim e Punimeve të Ndërtimit 
  • Menaxhim i dokumentacionit ligjor të shoqërisë, hartimi i kontratave të çdo lloji, përfaqësimi i shoqërisë në raport me të tretët (institucione publike ose private), dhe përfaqësim në proceset gjyqësore civile;
  • Hartim dhe menaxhim i kontratave të ndryshme me palë kontraktuese vendase dhe të huaja;
  • Minimumi 5 vite eksperiencë në punë të ngjashme.

Për më shumë informacion ju lutemi klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020