PunësimAlbstar: Jurist

January 19, 20220

Albstar kërkon të punësojë një Jurist/e.

Përgjegjësitë
  • Menaxhon dokumentacionin ligjor të shoqërisë, harton kontrata të çdo lloji, përfaqëson  shoqërinë në lidhje me palët e treta (institucione publike ose private), dhe në procese gjyqësore civile dhe/ose konflikte administrative;
  • Harton dhe menaxhon kontrata të ndryshme me palë kontraktuese vendase dhe të huaja;
  • Ofron konsulencë ligjore (harton memo ligjore)
  • Të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020