HomeAuthoradmin, Author at Legit

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/06/1-1080x720.png

ICTS media mbajti në datën 11 qershor finalen e 10-të të “Albanian ICT Awards”. Si çdo vit, qëllimi i Albanian ICT Awards ishte identifikimi dhe vlerësimi i inovatorëve që, me anë të krijimeve, produkteve ose shërbimeve të tyre kanë kontribuar në zhvillimin e industrisë së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në të gjithë trevat shqipfolëse...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/06/1-1080x720.png

ICTS media held on June 11, the 10th anniversary of the “Albanian ICT Awards“. Every year, the purpose of the Albanian ICT Awards is to identify and evaluate innovators who, via their creations, products or services have contributed to the development of the information and communication technology industry in all the Albanian-speaking territories. Entrepreneurs, representatives...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/05/8-1080x720.png

Ju Jurist? Je Avokat? Je Noter? Je Përmbarues? Je Ndërmjetës? Je Përkthyes? Punon sipas legjislacionit shqiptar apo kosovar?   Nëse je përgjigjur PO, ke një bachelor në Drejtësi, beson në decentralizimin e ofrimit të shërbimeve ligjore, dhe dëshiron të zhvillohesh profesionalisht – na u bashko!   Legit është një hapësirë për të gjithë ata profesionistë,...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/05/8-1080x720.png

Ju Jurist? Je Avokat? Je Noter? Je Përmbarues? Je Ndërmjetës? Je Përkthyes? Punon sipas legjislacionit shqiptar apo kosovar?   Nëse je përgjigjur PO, ke një bachelor në Drejtësi, beson në decentralizimin e ofrimit të shërbimeve ligjore, dhe dëshiron të zhvillohesh profesionalisht – na u bashko!   Legit është një hapësirë për të gjithë ata profesionistë,...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/05/Blue-and-Purple-Casual-Corporate-App-Development-Startup-Facebook-Post-940x720.png

Pyetja që marrim më shpesh në Legit është: “Dua të regjistroj biznesin tim në Qendrën Kombëtare të Biznesit. A më duhet me patjetër një Statut?”. Ndryshe nga përgjigjia tipike e juristëve (që është “varet”), në këtë rast, ne përgjigjemi gjithmonë me PO.   “Në fillim ishte Statuti, dhe Statuti ishte me ortakët.”   Çfarë është...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/04/international-Workers-day-Poster-1080x720.png

Data 1 maj është Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, dhe festë zyrtare në më shumë se 80 shtete të botës. Në Shqipëri, 1 maji është 1(një) nga 14 (katërmbëdhjetë) Festat Zyrtare.  Festat e tjera zyrtare janë: Data 1 Janar – Festa e Vitit të Ri Data 2 Janar – Festa e Vitit të Ri Data 14...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/04/international-Workers-day-Poster-1080x720.png

May 1st is International Workers’ Day, and an official holiday in more than 80 countries around the world. In Albania, May 1 is 1 (one) of  14 (fourteen) Official Holidays. The rest of the official holidays are: January 1 – New Year’s Day January 2 – New Year’s Day March 14 – Summer Day March...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/04/Business-Training-for-Online-and-Offline-Courses-Instagram-Post-2-1080x720.png

“Nuk ka asnjë libër aq të keq … sa që të mos ketë diçka të vlefshme në të.” Miguel de Cervantes, Don Kishoti i Mançës (1605)   Rreth kësaj dite   Në vitin 1995, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë, dhe Kulturë (UNESCO) shpalli datën 23 prill si “Ditën Botërore të Librit dhe...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/04/Business-Training-for-Online-and-Offline-Courses-Instagram-Post-2-1080x720.png

“There is no book so bad…that it does not have something good in it.” Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote (1605)   Historical background    In 1995, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recognized April 23 as “World Book and Copyright Day“. The resolution adopted at the 28th session of the UNESCO...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/04/Business-Training-for-Online-and-Offline-Courses-Instagram-Post-1080x720.png

Start Up Resources

April 4, 20220

GEA conducts training on persons interested in entrepreneurship which will take place for a period of 3 months starting from April 6, with participation 2 times a week, Wednesday and Friday, from 18:00 to 20:00, online in real time on the Zoom Platform. The “Entrepreneurship & Management” branch is conceived on 3 main pillars, which...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020