PunësimAvokat i Pronësisë Intelektuale për Legit

September 25, 20210

Legit po kërkon një Avokat/e të specializuar në Pronësinë Intelektuale

 

Kërkesat:

 • Bachelor dhe Master në Drejtësi
 • Të ketë licence Avokatie
 • Të jetë përfaqësues i autorizuar pranë DPPI
 • Të veprojë si avokate e jashtme / avokat i jashtëm
 • Eksperiencë pune si Avokat/e në fushën e Pronësisë Intelektuale ose rol i ngjashëm në një departament ligjor, minimumi 2 vite 
 • Eksperiencë me përfaqësimin në DPPI
 • Njohuri të kuadrit ligjor shqiptar dhe ndërkombëtar
 • Njohuri të shkëlqyera të ligjit për pronësinë industriale, ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me to, si dhe akteve të tjera në fuqi
 • Familjar/e me aspektet teknike dhe ligjore të Pronësisë Intelektuale
 • Eksperiencë e dëshmuar në procesin e aplikimit për regjistrim dhe mbrojtje të mëvonëshme
 • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe angleze
 • Aftësi për të bërë kërkim intensiv
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe problem-zgjidhëse

 

Të gjithë kandidatët e kualifikuar sa më sipër mund të dërgojnë CV, Diplomat dhe Licensimet në adresën e email-it info@legit.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020