BloguBurime LigjoreAvokat i Sinqertë, por jo i Folës i së Vërtetës

September 10, 20210

Matthew Frederick ka shkruar një seri prej shtatë librash mbi “101 gjërat që mësova në” për shkolla/profesione të ndryshme, përfshirë shkollën ligjore. Ky blog është frymëzuar nga libri i tij “101 Gjërat që Mësova në Fakultetin Ligjor”, shkruar në bashkëpunim me avokatin, Vibeke Noorgard Martin.

Mësimi i dytë thotë : ‘’ Avokatët duhet të jenë të sinqertë, por ata nuk duhet të jenë të ndershëm. Sinqeriteti dhe ndershmëria nuk janë e njëjta gjë. Të jesh i sinqertë do të thotë të mos thuash gënjeshtra. Të jesh i ndershëm do të thotë të bësh të njohur në mënyrë aktive të gjithë të vërtetën e plotë të një çështjeje. Avokatët duhet të jenë të sinqertë, por ata nuk duhet të jenë të ndershëm. Për shembull, një avokat mbrojtës penal, në mbrojtjen me zell të një klienti, nuk ka asnjë detyrim të paraqesë në mënyrë aktive të vërtetën. Avokati mund të mos e çorientojë gjykatën me dashje, por nuk ka asnjë detyrim të tregojë të gjithë historinë e të pandehurit “.

E thënë thjesht, nëse dikush thotë diçka duke e ditur se nuk është e vërtetë, ai gënjen. Sidoqoftë, nëse dikush thotë diçka pa e ditur se nuk është e vërtetë, ata janë të sinqertë. Në një kuptim të tillë, një avokat mund të jetë i sinqertë pa thënë të vërtetën. Një dëshmitar nga ana tjetër nuk duhet të deklarojë asgjë, përveç të gjithë të vërtetës. Le të supozojmë se në një situatë dikush shmang të vërtetën dhe tregon vetëm versionin e tij të së vërtetës. Kjo do të thotë se ai  po vepron si avokat, jo si dëshmitar.

Perceptimi i publikut për avokatët është se ata janë të pandershëm. Sidoqoftë, pakënaqësia e publikut me avokatët bazohet në mungesën e të kuptuarit të asaj që bëjnë avokatët. Nga ana tjetër, ky perceptim i publikut nuk mund të hidhet poshtë. Realiteti është se ka shumë avokatë që me të drejtë shihen si të pandershëm. Shumë prej tyre duan të justifikojnë sjelljen e pandershme duke e portretizuar atë si “avokim të zellshëm”. Çdo avokat duhet të kuptojë se të praktikosh sipas ligjit nënkupton respektimin e rregullave të sjelljes profesionale dhe normave të tjera që rregullojnë punën e avokatëve. Këto rregulla të sjelljes ekzistojnë për të implementuar integritetin profesional dhe elementin e sinqeritetit në profesionin e avokatit.

 

Nëse sinqeriteti është të mos thuash gënjeshtra dhe të mashtrosh gjykatën, çfarë është ndershmëria?

Supozoni se pas shqyrtimit të plotë çështjes së një klienti, një avokat zbulon se është një çështje e mirë, por në disa detaje të vogla, klienti ka kryer një gabim. A është detyrë e avokatit të refuzojë trajtimin e çështjes sepse klienti ka kryer një gabim të vogël, ndërkohë që ai ka të drejtë për drejtësi duke marrë parasysh faktet më të rëndësishme të çështjes?

Avokati, natyrisht, e di të gjithë të vërtetën, por ai nuk është i detyruar të paraqesë gabimin e vogël të klientit të tij, por përkundrazi të përqëndrohet në përfaqësimin e klientit duke ndërtuar një mbrojtje të fortë duke përdorur faktet e çështjes që i kanë shkaktuar padrejtësi klientit. E njëjta ide do të zbatohej nëse një avokat mëson informacione të reja të cilat kundërshtari nuk i di. Njohja e një informacioni të tillë do të ndryshonte aspektin e çështjes dhe do ta bënte të pamundur që klienti i tij/saj të fitonte. A është avokati i detyruar moralisht të tregojë defektin në rastin e tij/saj?

Supozoni se gjatë gjykimit, një avokati i kërkohet të deklarojë të gjithë çështjen sepse ndjenja e tij e rreptë e moralit nuk i lejon atij/asaj të fshehë çdo informacion që konsiderohet i padrejtë. A do të ishte klienti i tij/saj në gjendje t’i besonte avokatit për çështje të ardhshme? A do ta punësonin persona në të ardhmen nëse ata do të bëheshin ndonjëherë palë? Me siguri, ai/ajo do të shmanget nga çdo klient.

Përgjigja është: Asnjë avokat, ndërsa kërkon gjykimin e gjykatës për aspektin juridik të çështjes, nuk citon precedentë të cilët do të favorizonin palën kundërshtare, përveç rasteve kur ai/ajo i citon ato vetëm me qëllim të kundërshtimit të tyre. Për më tepër, asnjë avokat nuk komenton në mënyrë të favorshme dëshmitë që janë kundërshtare ndaj klientit të tij/saj, pavarësisht se sa të besueshme mund të jenë. Nëse avokati ka informacion i cili do ta bënte kundërshtarin të fitonte, ai/ajo duhet të jetë personi i fundit që e zbulon atë informacion.

 

Si përfundim, ndershmëria dhe sinqeriteti janë dy gjëra të ndryshme kur bëhet fjalë për profesionin e avokatit. Një avokat duhet të jetë i sinqertë, të mos e shtrembërojë të vërtetën dhe të veprojë sipas rregullave të sjelljes në mënyrë që të shfaqë drejtësi. Sidoqoftë, asnjë avokat nuk është i detyruar të tregojë të gjithë të vërtetën. Ai/ajo është i lidhur ngushtë me interesin më të lartë të klientit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020