PunësimAvokat te ZLA Consulting

August 7, 20210

 ZLA Consulting shpk kërkon të punësojë një Jurist/e ose Avokat/e.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi
  • Të njohë shumë mirë ligjin për shoqëritë tregtare, kodin e punës, kodin civil, etj
  • Të përdorë shumë mirë paketën Microsoft Office
  • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane
  • Të ketë mesatare të studimeve mbi 8
  • Të disponojë licencën e avokatisë

Të interesuarit janë të mirëpritur të dërgojnë CV dhe letër motivimi në adresën: info@zlaconsulting.al.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020