HomeCategoryKontratat & Transaksionet Archives - Legit

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/11/Po-Themelon-Shoqeri-Tregtare-Harto-ne-5-minuta-Statutin-te-Legit-1080x720.png

Çfarë është Statuti i një shoqërie tregtare?  Statuti është akti më i rëndësishëm për themelimin e një personi juridik si shoqëri tregtare. Legjislacioni që rregullon veprimtarinë e shoqërive tregtare në vend, parashikon se themeluesit e rinj duhet ta regjistrojnë biznesin e tyre me anë të një statuti të shkruar. Çfarë përmban një Statut?   Emrin...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/11/9-Kushtet-Thelbesore-te-Kontrates-se-Qirase-1080x720.png

Çfarë është një kontratë qiraje?   Një kontratë qiraje është një marrëveshje midis qiradhënësit – personi që mundëson dhënien me qira të një prone, dhe qiramarrësit – personi që merr me qira pronën kundrejt një pagese. Sipas Kodit Civil, kontratat e qirasë mundësojnë: Marrja me qira e sendeve të pronave të paluajtshme me natyrë bujqësore...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/11/3-Keshilla-Ligjore-qe-Elon-Musk-do-ti-Kishte-Parasysh-Po-te-Ishte-Punedhenes-Shqiptar-1080x720.png

Elon Musk, ose ndryshe aksioneri kryesor i Twitter-it, dukshëm i ka trazuar ca ujëra që prej zyrtarizimit të blerjes së aksioneve të shoqërisë.  Teksa je duke lexuar këtë artikull, Musk mban vendin e parë në Google Trends dhe shqetësimet e punonjësve të Twitter-it se mos ndoshta krejt papritur, largohen nga puna. Në këtë ekonomi, me...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/11/3-Keshilla-Ligjore-qe-Elon-Musk-do-ti-Kishte-Parasysh-Po-te-Ishte-Punedhenes-Shqiptar-1080x720.png

Elon Musk, ose ndryshe aksioneri kryesor i Twitter-it, dukshëm i ka trazuar ca ujëra që prej zyrtarizimit të blerjes së aksioneve të shoqërisë.  Teksa je duke lexuar këtë artikull, Musk mban vendin e parë në Google Trends dhe shqetësimet e punonjësve të Twitter-it se mos ndoshta krejt papritur, largohen nga puna. Në këtë ekonomi, me...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/10/Kushtet-e-Kontratave-1080x720.png

Kur palet vendosin të lidhin një kontratë, duhet të bien dakord edhe për kushtet e saj. Kushtet e kontratave ndahen në 3 (tri) kategori: 1.Kushte thelbësore, 2. Kushte të zakonshme, dhe 3. Kushte të rastit. Çfarë janë kushtet thelbësore të kontratës?    Kushtet thelbësore janë ato kushte të cilat janë absolutisht të domosdoshme për lidhjen e...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/10/Oferta-1080x720.png

Marrëdhënia kontraktore është dinamike. Palët synojnë të ligjërojnë interesat e tyre, duke pasur në të njëjtën kohë liri veprimi. Kodi Civil shqiptar (Kodi Civil) e mbështet lirinë kontraktore me anë të një sërë dispozitash, përmendim këtu ‘lirinë e përmbajtjes’. Kjo e drejtë u lejon palëve që të përcaktojnë lirisht përmbajtjen e kontratës, duke respektuar kufijtë e vendosur me...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/10/A-Ka-Nevoje-Biznesi-i-Vogel-per-Marreveshje-Konfidencialiteti-1080x720.png

Sipërmarrësit e kanë të pashmangshme ndarjen e informacioneve konfidenciale me punonjësit, bashkëpunëtorët apo investitorët e tyre. Zakonisht, janë drejtuesit e bizneseve të mëdha, ata që përdorin Marrëveshje Konfidencialiteti (NDA), për ruajtjen e këtyre informacioneve, megjithatë – nuk përjashtohen edhe themeluesit e bzneseve të vogla nga përdorimi i këtyre dokumenteve ligjore. Dhe sa mirë, sepse një...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/Miratohet-Ligji-per-te-Drejten-Nderkombetare-Private-1080x720.png

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka votuar për herë të parë për miratimin e ligjit për të Drejtën Ndërkombëtare Private. Ky ligj rregullon: Caktimin e ligjit të aplikueshëm për marrëdhëniet juridiko-private me element ndërkombëtar; Rregullat për kompetencën e gjykatave dhe organeve tjera për shqyrtimin e këtyre marrëdhënieve; Rregulla mbi procedurën juridike; Rregulla për njohjen dhe...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020