BloguBurime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiÇfarë Parashikon Kodi i Punës: Një Periudhë Prove Nuk Dëmton Asnjë Nga Palët

September 11, 20210

Këshillë miqësore: Leximi i këtij materiali do t’ju marrë më pak minuta sesa kënga e Fergie për filmin Getsbi i Madh.

Pse jeni këtu?

Ndoshta keni aplikuar në një nga postimet  e Legit për vendet e lira të punës.

Ne nuk mund t’ju këshillojmë se si të shkruani një CV apo çfarë të thoni gjatë intervistës. Ama mund të të ofrojmë këshillat e duhura ligjore mbi cfarë duhet të prisni nga punonjësi juaj dhe marrëveshja e punës.

Gjërat e para në fillim

Keni kaluar fazën e intervistës. Punëdhënësi ju fton në një takim për të nënshkruar Kontratën e Punës. Ju lexoni një nga Nenet të titulluar  “Periudha e Provës”.

Asgjë për t’u shqetësuar! Një periudhë prove është thjesht një vlerësim për të parë nëse aftësitë tuaja përputhen me këtë vend pune. Kodi  i Punës e lejon.

Çfarë të presësh?

  • Një kontratë me afat, ose
  • Një kontratë pa afat.

Ligjvënësi shqiptar promovon nënshkrimin e llojit të dytë të kontratave.

Në përgjithësi, tre muajt e parë të punës konsiderohen një periudhë prove. Kjo periudhë mund të zvogëlohet ose hiqet, por duhet bërë  gjithmonë me shkrim.

Periudha e provës në një kontratë me afat nuk duhet të jetë më shumë se 3 muaj, dhe në cdo rast duhet të specifikohet saktësisht se sa do të zgjasë.

Periudha e provës në një kontratë pa afat duhet të merret si e mirëqenë se do të zgjasë 3 muaj, prandaj nuk ka nevojë të specifikohet kohëzgjatja e saj. Megjithatë, nëse palët dëshirojnë ta përcaktojnë, ligji nuk parashikon asnje pengesë ligjore.

Ama nëse palët bien dakort për një afat më të shkurtër, apo për heqjen e periudhës së provës – kjo gjë duhet përcaktuar domosdoshmërisht në kontratë. 

Për shembull

Nëse në një kontratë pa afat, palët duan të kenë një periudhë prove vetëm  5 ditë dhe nuk e specifikojnë se do të jetë vetëm aq – periudha e provës do të interpretohet si 3 mujore.

Pra, nëse lexoni një nen të ngjashëm me këtë “Gjatë tre muajve të parë, Punëdhënësi dhe Punëmarrësja mund ta përfundojnë kontratën duke e njoftuar njëri- tjetrin me shkrim, 5 ditë përpara” – duhet të kuptoni:

  • “Tre muajt e parë” qëndrojnë për periudhën e provës.
  • Gjatë periudhës së provës secila nga palët mund ta përfundojë kontratën duke njoftuar me shkrim, palën tjetër 5 ditë përpara.
  • Përfundimi i kontratës gjatë kësaj periudhe nuk kërkon aplikimin e ndonjë procedure të veçantë (siç duhet të ndiqet në rastin e kontratave me afat të caktuar ose me afat të pacaktuar, pasi të ketë përfunduar periudha e provës).

Mos ndoshta nuk e mbajtëm premtimin? Nëse jo, filloje këngën nga e para! Legit ka materiale të tjera që mund të lexosh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020