VacanciesDaci and Associates: Attorney

November 24, 20210

Law Firm “Daci and Associates” is looking for an Attorney.

Requirements:

 • Attorney’s license from the Albanian Chamber of Advocates;
 • At least 2 years of work experience;
 • Bachelor in law;
 • GPA above 8;
 • Very good knowledge of the English language;
 • Advantage: knowledge of other languages.

All interested candidates are kindly requested to send a letter of interest and a detailed CV, together with contact details to the email address: contact@daci-lawfirm.com

As a subject in email, write “Application for employment as an attorney“.

The deadline for applications is November 30, 2021, at 17:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PunësimDaci and Associates: Avokat

November 24, 20210

Studio Ligjore “Daci and Associates“,  kërkon të punësojë një avokat.

Kërkesat:

 • Licensë avokatie pranë Dhomës së Avokatëve të Shqipërisë;
 • Të paktën 2 vite eksperiencë pune;
 • Studime të larta në drejtësi;
 • Preferohet mesatare mbi 8-të;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angelze;
 • Avantazh: njohja e gjuhëve të tjera

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë një letër interesi dhe një CV, të detajuar së bashku me të dhënat e kontaktit në adresën: contact@daci-lawfirm.com.  

Në subjekt ose si lëndë në e-mail, shkruani “Kërkesë për punësim si avokat”.

Afati për pranimin e kërkesave është 30 Nëntor 2021, ora 17:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020