BloguBurime LigjoreDhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë: “Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale 2017-2021”

March 24, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/03/Pronaret-perfitues-1.png

Në datën 5 prill 2022, Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë do të organizojë një aktivitet trajnues për avokatët rreth ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale.  

Avokatët e regjistruar në Dhomën e Avokatisë te Shqiperise janë të detyruar të vazhdojë të përditësojë përgatitjen e tyre profesionale.

Aktiviteti i parë për vitin 2022 do të zhvillohet online nëpërmjet platformës Zoom, nga ora 09:45 – 14:30. 

 

Paneli i Ekspertëve 

 

  • Z. Maksim Haxhia, Kryetar i Dhomës së Avokatëve të Shqipërisë
  • Zj. Joana Qeleshi, Avokate
  • Z. Arben Prifti, Avokat
Programi

 

  • Prezantimi i Trajnimit dhe Ekspertëve

Av. Rezarta Abdiu, Drejtore e Trajnimit Vazhdues, DHASH

(10:00 – 10:10)

  • Përfundimi i hetimeve dhe procedura e Seancës Paraprake. Roli i Gjyqtarit të Seancës Paraprake dhe avokatit.

Znj. Joana Qeleshi, Avokate

(10:10 – 12:00)

  • Pushim 

(12:00 – 12:15)

  • Lloji i gjykimeve, Procedura alternative

Arben Prifti, Avokat

(12:15 – 13:15)

  • Apeli, Rekursi dhe Rishikimi i Vendimeve gjyqësore. Roli i avokatit në ngritjen e pretendimeve dhe rënia në dekadencë e tyre.

Zj. Joana Qeleshi, Avokate

(13:15 – 14:30)

Avokatët që kanë marrë pjesë në këto trajnime përgjatë vitit 2021 nuk janë të detyruar të marrin pjesë sërish.       

Link-u për Zoom (kliko këtu).

Meeting ID: 883 1963 5904

Passcode: 1b42q0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020