PunësimDimension HR: Jurist

January 10, 20220

Dimension HR është në kërkim të një kandidati për pozicionin Jurist” pranë një firme ndërtimi.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Harton kontrata dhe marrëveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët etj;
 • Ndjek proçeset e ndryshme të administrimit dhe procedurat e tjera të nevojshme për ndërtimin e një objekti;
 • Përfaqëson kompaninë pranë institucioneve administrative dhe ndjek procedurat ligjore, ankimimet, korrespondencat zyrtare me autoritetet shtetërore për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 • Përfaqëson shoqërinë për çështje të ndryshme gjyqësore si rastet e ankimimeve, ndjekjen e negociatave etj.

Kualifikimet dhe Aftësitë 

 • Bachelor në Drejtësi; 
 • Të paktën 3 vite eksperiencë pune në të njëjtin profil;
 • Aftësi shumë të mira organizimi, koordinimi, planifikimi & monitorimi;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë eksperiencë në prokurime publike;
 • Të zotrojë shumë mire ”Paketën Office”;
 • Të zotërojë në nivel të mire gjuhën Angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira në formulimin e qartë të mendimit juridik dhe shkrimit të tij sipas formateve të kërkuara.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020