PunësimELSA: Internship

December 1, 20210

ELSA Albania hap thirrjen për intern pranë zyrave të studios eAdviser Sh.p.k! 

Kohëzgjatja: 3 muaj

Kriteret: 

  • Student/e  në Ciklin Master;
  • Mesatare e studimeve mbi 8.

Dërgoni në adresën step@al.elsa.org deri në datë 9 Dhjetor 23:59 :

  • Letër motivimi;
  • CV;
  • Listë notash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VacanciesELSA: Internship

December 1, 20210

ELSA Albania announces the internship opportunity at the offices of eAdviser Sh.p.k!

Duration: 3 months

Criterias:

  • Master student;
  • Grades average: above 8.

Eligible candidates should send the following documents via the email address step@al.elsa.org :

  • Motivation letter;
  • CV;
  • List of grades.

Deadline for application: 9 December 23:59.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020