Burime për Start UpFinancim për Start Up (Lot I) nga MINT

September 10, 20210

Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, fton bizneset fillestare Start-Up dhe personat fizik të cilët kanë ide e projekte inovative për krijimin e biznesit të ri, të aplikojnë për mbështetje financiare sipas kësaj grant-skeme.

Vlera maksimale e financimit nga MINT për Lotin 1, për një aplikant/biznes është nga 5,000.00 € deri në 10,000.00 €.

Për të gjitha Lot-et, përqindja e financimit nga aplikantët duhet të jetë jo më pak se 20% dhe jo më shumë se 50%

Për t’u kualifikuar për grant, aplikantët për Lot -1 duhet:

  • Të jenë shtetas të Kosovës (vërtetohet me anë të kopjes së letër njoftimit)
  • Të dëshmojnë se nuk kanë të hapur biznes paraprak me veprimtari të njëjtë (dëshmohet vetëm me deklarim)
  • Të dëshmojnë se nuk janë nën hetime

Aplikimi për Grante bëhet duke përdor Platformën e shërbimeve elektronike eKosova, në linkun ekosova.rks-gov.net  

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve: 15/09/2021;  ora 24:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020