BlogEntrepreneurship & BusinessEvents & NewsTirana Economic Forum: Fourth Edition

January 12, 20220

Tirana Economic Forum is a high-level meeting of the most influential Albanian and international political, corporate, and intellectual leaders to address pressing challenges currently facing Albania and the world.

The forum will provide an opportunity to identify and assess key growth challenges, learn from policy experiences in other countries, support the adoption of corporate social innovation practices in the private sector and identify a course of policy actions towards more competitive and inclusive economies in Albania and South East Europe.

Fourth edition of Tirana Economic Forum will take place at Maritim Hotel Plaza  on May 10, 2022.

Register here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Burime për Start UpNdërrmarrësi & TregtiForumi Ekonomik i Tiranës: Edicioni i Katërt

December 9, 20210

Forumi Ekonomik i Tiranës është një takim i nivelit të lartë që bashkon liderët politikë, drejtuesit e korporatave, intelektualët shqiptar dhe ndërkombëtarë më me ndikim për të adresuar sfidat urgjente me të cilat përballet aktualisht Shqipëria dhe bota.

Forumi do të ofrojë një mundësi për të identifikuar dhe vlerësuar sfidat kryesore të rritjes, për të mësuar nga përvojat e politikave në vende të tjera, për të mbështetur adoptimin e praktikave të inovacionit social të korporatave në sektorin privat dhe për të identifikuar një kurs veprimesh politikash drejt ekonomive më konkurruese dhe gjithëpërfshirëse në Shqipëri dhe Evropën Juglindore.

Edicioni i katërt i Forumit Ekonomik të Tiranës do të zhvillohet në Maritim Hotel Plaza më 1 Shkurt 2022.

Regjistrohu këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020