PunësimGjykata Themelore Prizren: Vullnetar

December 20, 20210

Gjykata Themelore në Prizren shpall konkursin për Praktikant Vullnetar (pa pagesë).

Detyrat kryesore: 

 • Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si  dhe në menaxhimin e tyre në përgjithësi. 
 • Ndihmon gjyqtarët në punët që kanë të bëjnë në futjen e lëndëve në dosje.
 • Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, hetimet,  gjykimet e të tjera. 
 • Kryen edhe pune tjera sipas nevojës.

Kualifikimet: 

 • Diplomë e Fakultetit Juridik, programi i studimeve (4) vjeçar, ose  Master; 
 • Njohuri të procedurave gjyqësore;  
 • Aftësi për kryerjen e procedurave gjyqësore ( juridike);  
 • Njohuri të mjaftueshme ligjore;  
 • Aftësi të shkëlqyeshme për përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë  aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur.  

Afati i fundit i aplikimit: 30.12.2021

Dokumentacion i nevojshëm për aplikim:

 • Kopja e diplomës për shkollën e kryer
 • Specializimet e ndryshme profesionale
 • Certifikata të tjera, vërtetime, rekomandime etj.
 • Certifikatë që nuk është nën hetime.

Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020