Burime për Start UpFinancimi i Bizneseve Start-Up (Lot II)

September 10, 20210

Thirrje për financimin e Bizneseve fillestare Start-Up (Lot II)

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë shpall thirrjen publike për Financimin e Bizneseve fillestare Start-Up (Lot II).

 

Cilët Përfitojnë? 

Bizneset fillestare Start-Up, të themeluara para 3 muajve deri 3 vite më parë.

Për të gjitha Lot-et, përqindja e financimit nga aplikantët duhet të jetë jo më pak se 20% dhe jo më shumë se 50%

Vlera maksimale e financimit nga MINT për Lotin 2, për një aplikant/biznes është 10,000.00 € deri në 20,000.00 €.

Aplikimi për Grante bëhet duke përdor Platformën e shërbimeve elektronike eKosova, në linkun ekosova.rks-gov.net

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve përfundon me datën ; 15/09/2021; në ora 24:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020