PunësimHulumtues Ligjor te IDM

August 28, 20210

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) po kërkon një Hulumtues Ligjor.

Aplikantët me përvojë të dëshmuar kërkimore në fushat: lufta kundër pastrimit të parave, lufta kundër korrupsionit ose krimit të organizuar janë të ftuar të aplikojnë.

 

Përgjegjësitë

 • Rishikon dhe analizon kuadrin e zbatueshëm institucional dhe ligjor për luftën kundër pastrimit të parave dhe masave për të qenë në përputhje me rekomandimet përkatëse.
 • Harton projekt-propozime dhe kryen hulumtime mbi masat dhe nismat e mara kundër pastrimit të parave.
 • Harton raporte analitike dhe përgatit buletine informative për çështje që lidhen me këto fusha. 

 

Pranueshmëria

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

 • Studime të avancuara (Diplomë Master) në drejtësi, ekonomi, ose shkallë të tjera përkatëse që lidhen me fushat e interesit
 • Përvojë të mëparëshme kërkimore në fushat e mësipërme apo çështje të lidhura.
 • Aftësi për të kryer kërkim të pavarur
 • Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve anglisht dhe shqip
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar. 

 

Të gjithë aplikantët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtëm:

 • Letër interesi
 • CV e përditësuar me dy kontakte referimi;
 • Një shkrim (shembull) analitik.

 

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në adresën e email-it info@idmalbania.org  deri më 7 shtator 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020