PunësimIntern – Kosovë

May 5, 20210

Legit ka një vend vakant pune për një jurist të Kosovës për të na u bashkuar në rrugëtimin e ndërtimit të Legit, platformës së parë legaltech në Shqipëri dhe Kosovë!

Së bashku do të përgatisim shkrime, artikuj, lajme dhe zgjerojmë dijet përsa i përket teknologjisë, ligjit dhe të drejtës së biznesit.

➡️ Ky pozicion është i përshtatshëm për njohës të së drejtës tregtare dhe civile në Kosovë.

Kualifikimet e nevojshme:

  • Diplomë BA në Drejtësi
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze (njohja e gjuhës gjermane përbën prioritet)
  • Eksperiencë në shkrim aktesh dhe artikush ligjorë

Apliko duke dërguar në info@legit.al:

  • CV
  • ̈ Letër motivimi (jo më të gjatë se 800 fjalë, në gjuhën shqipe dhe angleze)

Aplikimet jo të plota nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm aplikantët e suksesshëm për intervistë.

Presim aplikimet tuaja deri në datë 22 Maj 2021.

Ne mezi presim që të punojmë bashkë, shpresojmë që edhe ju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020