PunësimIntern te Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder

August 9, 20210

Gjykata Administrative e Shkalles së Parë Shkodër njofton shpalljen e aplikimeve për Internship.

Përgjegjësitë:

 • Të analizojë praktikën gjyqësore me qëllim interpretimin e dispozitave të zbatueshme për cështjet në gjykim.
 • Të përpunojë cështjet me qëllim asistimin e gjyqtarit/es në vendimmarrje.
 • Të kryejë cdo detyrë tjetër për përpunimin e cështjes sipas kërkesave të gjyqtarit/es apo  ligjit. 
 • Të krijojë dhe mbajë dosjet gjyqsore sipas një rregulli të caktuar.
 • Të regjistrojë dhe zbatojë urdhërat e shpallur. 
 • Të ndihmojë në krijimin dhe mbajtjen e regjistrave.
 • Të asistojë në mbajtjen dhe përdorimin e mjeteve teknike, audiovizive dhe kompjuterike.
 • Të bashkëpunojë me autoritetet kompetente për verifikimin e pagesave gjyqsore.  

Aftësitë e Kërkuara:

 • Të jetë shtetas/e shqiptar/e.
 • Të ketë përfunduar studimet në drejtësi, ose të jetë në përfundim të studimeve master shkencor.
 • Avantazh: master në të drejtën administrative.
 • Nota mesatare e kërkuar, jo më pak se 8.5.
 • Të zotërojë njohuri shumë të mira të Paketës Office.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në shkrim akademik.

Të gjithë aplikantët e interesuarit të dërgojnë dokumentacionin përkatës me postë në adresën: Gjykata Administrative e Shkallës së parë Shkodër, Rr. “Don Bosko”, L. “Qemal Stafa”, Shkodër.  Si dhe në adresën e email-it gjashshkoder@gmail.com

Afati i fundit i aplikimit: 03/09/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020