PunësimInternship te ACREM – Balfin Group

August 25, 20210

ACREM, pjesë e Grupit Balfin, ofron një mundësi praktike në departamentin e Qiradhënies.

 

Roli juaj:

 • Të suportojë në ndjekjen e procesit të firmosjeve të kontratave & shtesë kontratave me subjektet qiramarrëse
 • Të suportojë në regjistrimin e kontratave & shtesë kontratave të qirave në platformën “Share point”
 • Të suportojë në sistemimin e kontratave & shtesë kontratave nëpër dosjet përkatëse
 • Të suportojë në ruajtjen e të dhënave të kontratave & shtesë kontratave në database
 • Të suportojë në procesin e përgatitjes së dosjeve për dorëzimin e kontratave në Arkivën Qendrore të Grupit Balfin
 • Të suportojë për njoftimin e subjekteve qiramarrëse mbi ndryshime në rregulloren e brendshme të administrimit të qendrës si dhe ndjekja e respektimit të rregullores nga ana e tyre
 • Të suportojë në pritjen dhe drejtimin në destinacionin e duhur personat që vijnë në zyrë të cilët kanë rezervuar takime
 • Të suportojë në tërheqjen dhe shpërdarjen e postës, përgatitjen e dok. për postë dhe mbajtjen e kontaktit me kompanitë postare
 • Të suportojë stafin për porositë mujore sipas kërkesave/nevojave të zyrës
 • T’u përgjigjet telefonatave dhe të bëj transferimin e tyre në cdo dep. (sipas kërkesës së telefonuesit)

Përfitimet:

 • Njohja me rëndësinë e formalizimit të marëdhënieve dypalëshe, e cila konkretizohet nëpërmjet një dokumenti me vlerë ligjore siç është kontrata
 • Rëndësia e ruajtjes së kontratave dhe lehtësia e aksesimit të tyre edhe nga të tjerët nëpërmjet një sistemi të përbashkët të ruajtjes së materialeve
 • Aftësia e organizimit të dokumenteve nëpër dosje për të krijuar lehtësi në gjetjen e tyre
 • Aftësia e ruajtjes së të dhënave
 • Ndjekja e proceseve specifike dhe rëndësia e finalizimit të tyre
 • Aftësia për të evidentuar dhe mbajtur nën kontroll parregullsi që mund të sjellin problematika në marëdhëniet mes palëve
 • Në fund të periudhës bëhet një vlerësimin nga menaxheri përkatës mbi asimilimin e njohurive dhe vendosjen e tyre në praktikë

Profili i kandidatit:

 • Të jetë student në profilin e Drejtësisë
 • Preferohet të ketë njohuri apo të ketë kryer kurse extra rreth profileve të mësipërme
 • Të zotërojë gjuhën angleze
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në bashkëpunimin në grup
 • Të jetë i aftë gjithashtu të punojë individualisht në mënyrë të pavarur

Të tjera:

 • Vendndodhja e zyrës: Qendra Tregtare TEG, Lundër, Tiranë.
 • Ndjekja e praktikës mësimore: 4-6 orë/ në ditë (6 orë do të jetë e preferueshme)
 • Përcaktimi i orarit do të bëhet në varësi të nevojave të kompanisë dhe mundësisë së kandidatit
 • Frekuentimi i praktikës: 5 ditë/javë
 • Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj

Afati i fundit për të aplikuar: 25/08/2021

 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke ndjekur këtë link. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020