Burime për Start UpJava Globale e Sipërmarrjes

November 8, 20210

Java Globale e Sipërmarrjes (GEW) është ngjarja më e madhe në botë dedikuar sipërmarrjes, si një koleksion me dhjetëra mijëra aktiviteteve, gara dhe ngjarje në më shumë se 170 vende të botës, orgnaizuar çdo Nëntor, me synimin për ta bërë më të lehtë për këdo e kudo, themelimin dhe zgjerimin e një kompanie.

Diversiteti nxit inovacionin, dhe ekonomitë vuajnë nëse një komb ose grup njerëzish janë të nënpërfaqësuar ose përballen me barriera strukturore – prandaj bota ka nevojë për më shumë sipërmarrës.

Java Globale e Sipërmarrjes është zgjeruar në më shumë se 170 vende të botës që nga fillimi i saj në 2008 me vetëm 20,000 organizata partnere, që tashmë shërbejnë si shtylla e GEN-it për ndërtimin e komunitetit.

Nëpërmjet GEW, GEN-i kërkon universalitet, duke u përpjekur të jetë ngjarje gjithëpërfshirëse, me individ dhe komunitete që tradicionalisht janë përballur me barriera për sipërmarrjen, qofshin grupet e pakicave, institucionet tradicionale apo ato të gjendura të lëna mënjanë nga konkurrenca e fortë.

Vizitoni këtë link për agjendën e ngjarjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020