PunësimJurist/e te AM Group

September 3, 20210

AM Group po kërkon një Jurist/e.

 

Kërkesat:

 • Diplomë Master në Drejtësi
 • Së paku pesë vjet përvojë pune në fushën përkatëse
 • Përvojë e mëparshme në një firmë ligjore dhe si një konsulent juridik i brendshëm në një korporatë
 • Njohuri shumë të mira mbi bashkimin dhe blerjen e kompanive
 • Njohuri shumë të mira mbi legjislacionin fiskal dhe civil shqiptar
 • Të tregojë aftësitë e fituara nga puna me të gjitha nivelet e menaxhimit
 • Aftësi të mira komunikimi në formë të shkruar dhe verbale
 • Njohuri shumë të mira të ligjeve mbi Pronësinë Intelektuale
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office
 • Të ketë aftësi shumë të mira prezantuese
 • Të jetë një mendimtar/e strategjik/e, krijues/e dhe fleksibël me afatet
 • Të demonstrojë aftësi dhe besim për punën në grup

 

Detyrat:

 • Përcjell mesazhe dhe udhëzime në mënyrë të qartë për personelin bashkëpunues në të gjithë biznesin, si dhe partnerëve të jashtëm dhe organeve drejtuese të biznesit.
 • Harton dokumente ligjore: kontrata negociuese, marrëveshje konfidencialiteti, politikat ligjore të kompanisë.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke ndjekur këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020