PunësimJurist te Dajti Ekspres

August 5, 20210

Kompleksi Turistik Dajti Ekspres kërkon të punësojë një Jurist/e:

Përgjegjësitë:

 • Harton kontrata dhe marrëveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët dhe furnitorët.
 • Ndjek proçese të ndryshme të administrimit: proçesin për leje ndërtimi, leje shfrytzimi, hipotekimin, verifikimin hipotekor të pronave dhe procedurat e tjera të nevojshme.
 • Përfaqëson kompaninë pranë institucioneve administrative.
 • Kryen ankimimet, prapsimet, korrespondencat zyrtare me autoritetet shtetërore për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë.
 • Menaxhon, ndjek dhe mban përgjegjësi për përgatitjen e dokumentacionit ligjor të dosjeve.
 • Mbledh dhe mirëmban cdo dokument ligjor, pjesë e cdo dosje ligjore.
 • Harton çdo akt tjeter të nevojshëm që i kërkohet nga shoqëria
 • Ndjek të gjitha cështjet gjyqësore të kompanisë.
 • Përfaqëson shoqëritë e grupit për çështje të ndryshme gjyqësore.
 • Realizon përpilimin e padive, ankimimeve, ndjekjen e negociatave etj.

 

Kualifikimet dhe Aftësitë

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Drejtësi.
 • Të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Jurist/e.
 • Të zotërojë shumë mire ‘’Paketën Office’’.
 • Të zotërojë në nivel të mire gjuhën Angleze.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në formulimin e qartë të mendimit juridik dhe shkrimit të tij sipas formateve të kërkuara.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi dhe pune në grup.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV- në e tyre në adresën e emailit hr@dajtiekspres.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020