PunësimJurist te KF Apollonia

July 22, 20210

Klubi i Futbollit Apollonia (Fier) kërkon të punësojë Jurist/e.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton kontratave të llojeve të ndryshme;
 • Hartimi shkresa administrative, ankime, padi dhe akte të tjera proceduriale gjyqësore;
 • Kryen e përfaqësimin gjyqësor;
 • Zhvillon i procedurat administrative dhe proceset e certifikimeve;
 • Përgatit dhe depoziton në QKB akte me natyrë tregetare;
 • Kryen dhe ndjek procedurat për përftimin e lejeve dhe licencave të nevojshme.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi;
 • Të ketë mbaruar studimet Master me rezultate shumë të mira;
 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 2 vjet;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analizuese dhe argumentuese;
 • Të formulojë qartë mendimin dhe shkrimin juridik;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze (ligjore);
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/ Paketa Microsoft Office;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunuese dhe vendimmarrëse;

 Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në në adresën e e-mailit infofkapolonia@gmail.com.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020