PunësimJurist te PWC Shqipëri

July 23, 20210

PwC dega Shqipëri po kërkon një Jurist/e.

Përgjegjësitë:

 • Ndihmoni në mënyrë proaktive në menaxhimin e disa klientëve
 • Raportoni tek menaxherët dhe më lart
 • Trajnoni dhe udhëhiqni stafin
 • Vendosni në mënyrë direkte marrëdhënie efektive të punës me klientët
 • Kontribuoni në zhvillimin teknik, tuajin dhe të ekipit
 • Përditësim i vazhdueshëm në çështje që lidhen me ekonomike dhe biznesin, në nivel  lokal dhe kombëtar
 • Përfshirje në mënyrë aktive në aktivitetet e zhvillimit të biznesit
 • Identifikoni dhe hulumtoni mundësitë mbi klientët e rinj / ekzistues
 • Zhvilloni marrëdhëniet e brendshme dhe markën PwC.

Aftësitë e Kërkuara:

 • Njohuri shumë të mira në ligjet: Kodi Civil; E drejta tregtare; Kodi i Punës; Ligjet Fiskale; Kodi i Procedurës Civile
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze 
 • Njohuri të shkëlqyera të terminologjisë juridike
 • Avantazh: njohje shumë e mirë e gjuhëve të tjera
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Të ketë aftësi për të punuar në ekip
 • Të ketë përvojë të mëparshme profesionale
 • Avantazh: 3-4 vjet përvojë pune në një firmë avokatie.

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020