PunësimJurist te Salillari shpk

September 7, 20210

SALILLARI shpk kërkon të punësojë Jurist/e.

Detyrat Kryesore: 

 • Përfaqësimin e shoqërisë pranë institucioneve administrative dhe ndjekja e proçedurave ligjore, ankimimeve dhe korrespondencës zyrtare me autoritetet shtetërore, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë.
 • Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj.
 • Menaxhon dhe ndjek proçedurat e prokurimit për kompaninë.
 • Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjygjësore.
 • Harton çdo akt tjetër të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria.
 • Arkivon dhe protokollon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Kriteret Kryesore:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi.
 • Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanërisht të Drejtën Civile, Proçedurën Civile, Tregtare, Administrative dhe të Kodit të Punës.
 • Të ketë 5 vite përvojë pune të mëparshme si Jurist/e ose Avokat/e.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane (me çertifikatë).
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 • Të ketë licencen e Avokatisë.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë për çdo informacion tek numri i telefonit: +355682055689.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020