Burime për Start UpKatalizator – nga Ide në MVP

September 19, 20210

KATALIZATOR është një program transformues i ideve fillestare në një produkt konkret, gati për t’u prezantuar në treg. Në 11 javë, ekipet më të mira nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të bëhen pjesë e një programi  të orientuar drejt teknologjisë. 

 

Organizuesit janë në kërkim të ekipeve të motivuar, me ide të forta në fushën e Teknologjisë.

Në fund të programit do të keni:

  • Zhvilluar modelin e biznesit
  • Zhvilluar propozimin e vlerës së biznesit
  • Testuar hipotezën më kritike ndaj biznesit tuaj
  • Kuptuar nevojën/problemin që po zgjidhni dhe si ta monetizoni
  • Zhvilluar një produkt të zbatueshëm me besnikëri minimale në treg

KATALIZATOR nuk është një program konkurrues. Në fund të tij nuk do të ketë shpërblim monetar. Ofrohet shumë punë, njohuri, mentorim, dhe krijim kontaktesh të reja.

Afati i fundit për aplikim: 20/09/2021

Palët e interesuara mund të plotësojnë formularin e aplikimit në këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020