Burime LigjoreKonferenca e Oktapodit 2021 nga KE: Bashkëpunim kundër Krimit Kibernetik

September 27, 20210

Konferenca e Oktapodit 2021, organizuar nga Këshilli i Evropës: Bashkëpunim kundër Krimit Kibernetik

Konferenca e Oktapodit, e mbajtur çdo 12 deri në 18 muaj nga Këshilli i Evropës, është një nga platformat më të mëdha dhe më gjithëpërfshirëse të shkëmbimit në krimin kibernetik që mbledh ekspertë nga 80 vende, organizata ndërkombëtare, sektori privat dhe akademia.

Këtë vit, Konferenca e Oktapodit do të mbahet në 16-18 Nëntor 2021.

Ekspertët e krimit kibernetik nga sektori publik dhe privat, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe joqeveritare nga e gjithë bota do të ndajnë përvojën dhe njohuritë e tyre.

 

Pjesëmarrësit duhet të regjistrohen. Gjuhët e konferencës do të jenë anglisht, frëngjisht dhe spanjisht. Duke pasur parasysh situatën e pasigurt të COVID-19 dhe për të mbetur gjithëpërfshirës, kjo ngjarje do të mbahet online.

Regjistrimi do të jetë i hapur nga 20 Shtatori deri më 20 Tetor 2021 www.coe.int/cybercrime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020