PunësimKonsulent për Zhvillimin e Rinisë te UNICEF KS

October 6, 20210

UNICEF Kosova ka një vend vakant për pozicionin Konsulent për Zhvillimin e Rinisë.

Brenda fushës së përgjegjësisë, rezultatet e pritshme për këtë pozicion janë të përshkruara më poshtë:

 • Mbështet MFLT (Ministrinë e Financave, të Punës dhe Transfertave) në krijimin e një mekanizmi për fondin e planifikuar të garancisë për të rinjtë, dhe krijon lidhje me ministritë e tjera të linjës për procesin e garancisë për të rinjtë
 • Krijon një harte të skemave dhe programeve ekzistuese të cilat fokusohen në rritjen e aftësive të adoleshentëve dhe të rinjve, praktika pune dhe punësim, të mbështetur nga institucionet e nivelit qendror
 • Ndërlidh programet e të rinjve të UNICEF -it në Kosovë me programet e tjera të mbështetura nga MFLT
 • Identifikon fushat për përfshirjen e UNICEF -it në mbështetjen e zhvillimit të politikave miqësore  dhe buxhetimit për fëmijët, të lidhura me tranzicionin nga shkolla në punë dhe mandatin e MFLT
 • Lehtëson dhe mbështet programin e aktivizimit të të rinjve dhe adoleshentëve të MFLT të parashikuar sipas paketës së Planit të Rimëkëmbjes Ekonomike nën zbatimin e Agjencisë Kosovare të Punësimit
 • Mbështet dhe lehtëson zbatimin e programeve të garantimit të punësimit që lidhen me përfshirjen e të rinjve, përfshirë studentët nga fakulteti i punës sociale, në programe të ndryshme praktike dhe punësim në institucionet publike dhe arsimore
 • Mbështet dhe lehtëson përpjekjet e riorganizimit që rrjedhin nga bashkimi i ish Ministrisë së Financave dhe ish Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Kualifikimet minimale

Diplomë Masteri

Njohuri/Ekspertizë/Aftësi të kërkuara:

 • Diplomë universitare, mundësisht me diplomë master në ekonomi ose shkenca shoqërore
 • Të paktën 2 vjet përvojë pune në institucionet publike në fushën e integrimit evropian ose financave
 • Aftësi të dëshmuara analitike dhe eksperiencë me shkrimin e raporteve
 • Aftësia për të shkruar shkurt, qartë dhe nën presionin e kohës
 • Aftësi të forta lehtësuese, negociuese dhe koordinuese

Afati i fundit i aplikimit: 8 Tetor, 2021

Apliko këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020