Burime LigjoreBurime për Start UpKontratat & TransaksionetMornië Alantië (errësira ka rënë): Kontratat Elektronike do të Përmirësojnë Mënyrën se si Bëni Biznes

August 22, 20210
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2021/08/Kontrata-Digjitale.png

Zgjidhni një ditë këtë muaj për të llogaritur të gjitha orët që shpenzoni duke bërë kërkimin ligjor dhe hartim dokumentash.

Atë që u tha më sipër, mos e konsideroni më! Legit ka përgjigjen për ju! Punëtori mesatar shpenzon 11.2 orë në javë duke u marrë me krijimin dhe menaxhimin e dokumenteve. Për informacionin tuaj, 6 prej këtyre orëve janë tërësisht të pavlera. Ndiheni të lodhur? Nëse po, dijeni që mjetet elektronike mund të ndihmojnë!

Dokumentet elektronike, nënshkrimet elektronike dhe nënshkrimet dixhitale nuk janë zgjidhje të kohëve të fundit, as risi në kuadrin ligjor (në legjislacionin shqiptar gjithashtu).

Digjitalizimi ka dimensionuar prej kohësh mënyrën se si Kompanitë praktikojnë biznes. Në ditët e sotme mjeteve elektronike i është  dhënë njohje e gjerë nga legjislacionet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Praktika të përsos, prandaj qëllimi i ligjit kuptohet më mirë kur zbatohet. Në një postim të mëparshëm mund të informoheni më shumë mbi mjetet elektronike më efektive. Kontratat online janë një prej tyre.

Këto lloj kontratash janë të hartuara dhe përfunduara tërësisht në internet:

Lista e mësipërme nuk është shteruese, ashtu sikurse dinamizmi i përditshëm i marrëdhënieve kontraktore.

Sidoqoftë, çdo shtet gëzon të drejtën të kufizojë në ligjet e brendshme, tërësinë e mjeteve elektronike që mund të përdoren në një kontratë elektronike. Këtë praktikë ka ndjekur edhe Shqipëria për kontrata të caktuara.

Për të lexuar më shumë mbi këtë temë, regjistrohuni në Legit për postimin e ardhshëm në Blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020