PunësimKosovë: Praktikantë në Prokurorinë e Shtetit

November 6, 20210

Këshilli Prokurorial i Kosovës shpall konkursin për “Praktikantë në Prokurorinë e Shtetit”.

Detyrat kryesore të praktikantit/es: 

 • Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori. 
 • Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim me zyrtarët e prokurorisë. 

Kualifikimet:  

 • Diplomë Universitare të Fakultetit Juridik. 

Aftësitë dhe Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Njohuri të procedurave administrative, penale, etj; 
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve ligjore; 
 • Aftësi për përgatitjen e akteve juridike; 
 • Aftësi të punës me kompjuter; 
 • Shkathtësi komunikimi. 

Dokumentet për aplikim

 • Aplikim për praktikë; 
 • Diploma e Fakultetit Juridik (studimet themelore);
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj;
 • Letër motivuese;
 • Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës (kopje).

Afati i fundit i aplikimit: 11.11.2021. 

Për më shumë informacion vizitoni këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020