PunësimKosovë: Praktikë Pune

February 22, 20220

Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës shpallë konkursin për praktikantë pranë: 

 • Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës – 2 kandidatë
 • Prokurorisë së Apelit – 4 kandidatë
Detyrat kryesore të praktikantit:

 

Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori. Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim me zyrtarët e prokurorisë. 

Kualifikimet:  

 

 • Bachelor në Juridik
Aftësitë e kërkuara:

 

 • Njohuri të procedurave administrative, penale, etj; 
 • Aftësi për kryerjen e kërkimeve ligjore; 
 • Aftësi për përgatitjen e akteve juridike; 
 • Aftësi për të punuar me kompjuter; 
 • Aftësi shumë të mira komunikuese.
Dokumentacioni i nevojshëm

 

 • Diploma e Bachelorit;
 • Certifikatë që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj; 
 • Letër motivimi;
 • Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës (kopje). 

Afati i fundit i aplikimit: 22/02/2022

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit www.prokuroria-rks.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020