PunësimKQZ KS: Zyrtar i Lartë i Listës së Votuese

October 15, 20210

KQZ shpall konkursin për pozicionin Zyrtar i Lartë i Listës së Votuese.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të vendit të punës:

 • Ndihmon në krijimin dhe mirëmbajtjen e listës së votuesve
 • Mbështet vënien në zbatim të të gjitha operacioneve të shërbimit të votuesve në terren
 • Ofron ndihmë profesionale për krijuesit e bazës së të dhënave
 • Implementon Operacionet e Votimit përmes Postës dhe Votimin e personave me nevoja të veçanta
 • Mbikëqyrë shtypjen e listës përfundimtare të votuesve dhe listës komunale të votuesve
 • Ndihmon në hartimin dhe menaxhimin e projekteve që lidhen me shërbimin e votuesve
 • Detyra dhe përgjegjësi të tjera sipas përcaktimit nga mbikëqyrësi

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës:

 • Të ketë Diplomë Universitare në Drejtësi, Shkenca Politike, Administratë Publike, Inxhinieri kompjuterike dhe Statistikë
 • Së paku katër (4) vite përvojë pune
 • Integritet të lartë personal dhe profesional
 • Shkathtësi të shkëlqyera në komunikim me gojë dhe me shkrim në gjuhët zyrtare
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të paanshme dhe me njerëz të përkatësive të ndryshme etnike
 • Avantazh: njohja e gjuhëve të tjera 
 • Avantazh: Njohja e gjuhës angleze
 • Njohje të teknologjisë informative (MS Word, MS Excel dhe MS Access)

Aplikimet merren dhe dorëzohen në Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zyra e Personelit, dhoma nr. 21, kati I-rë, Ish Ndërtesa e Bankës së Lubjanës,, Rruga “Migjeni” 10000 Prishtinë.

Bashkëngjitur aplikimit duhen:

 • Kopje e dokumentacionit mbi kualifikimin
 • Dokumenta të tjerë që dëshmojnë eksperiencë pune 
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime 
 • Dy formularë vlerësues nga institucioni ku keni punuar

Afati i fundit i aplikimit: 25.10.2021, ora 16:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020