Pranimi i Kushteve
Shërbimet që ju ofron Legit i nënshtrohen Kushteve të mëposhtme të Përdorimit (“TOU”). Legit rezervon të drejtën të përditësojë TOU në çdo kohë pa paralajmërim për ju. Versioni më aktual i TOU mund të rishikohet duke klikuar në lidhjen e hipertekstit “Kushtet e Përdorimit” të vendosur në fund të faqes sonë të internetit.

Përshkrimi i Shërbimeve
Përmes rrjetit të vetive të uebit, Legit ju siguron qasje në një larmi azhurnimesh ligjore, vende të lira pune ditore, informacione ligjore dhe libra, mundësi për të gjetur avokatë dhe dokumente ligjore (kolektivisht “Shërbimet“).
Shërbimet, përfshirë çdo përditësim, përmirësim, veçori të reja dhe/ose shtimin e ndonjë prone të re të Uebit, i nënshtrohen TOU.

Kufizimi i Përdorimit Personal dhe Jo-Tregtar
Përveç nëse specifikohet ndryshe, Shërbimet janë për përdorimin tuaj personal dhe jo-komercial. Ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, shpërndani, transmetoni, shfaqni, performoni, riprodhoni, publikoni, licenconi, krijoni vepra derivate nga, transferoni ose shisni çdo informacion, softuer, produkte ose shërbime të marra nga Shërbimet.

E drejta e autorit për dokumentet në dispozicion në këtë faqe interneti
Legit është plotësisht i angazhuar për mbrojtjen dhe respektimin e Pronës Intelektuale të tij, veçanërisht ligjit Nr. 35/2016 të datës 31 Mars 2016, “Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta”, si dhe aktet nënligjore përkatëse.
Leja për të riprodhuar Shërbimet jepet, me kusht që njoftimi për të drejtën e autorit të shfaqet në të gjitha kopjet e materialeve të përdorura.
Si shembull, dhe jo si kufizim, ju pranoni që kur përdorni Shërbimet e Komunikimit, nuk do të:

  • Shkelni të drejtat ligjore (të tilla si të drejtat e privatësisë dhe publicitetit) të të tjerëve.
  • Vendosni skedarë në dispozicion që përmbajnë imazhe, fotografi, softuer ose materiale të tjera të mbrojtura nga ligjet e pronësisë intelektuale.
  • Përdorni çdo material ose informacion, i cili vihet në dispozicion përmes Shërbimeve në çfarëdo mënyre që cenon të drejtat e autorit, markën tregtare, patentën, sekretin tregtar ose të drejtën tjetër pronësore të çdo pale.
  • Shkelni çdo kod sjelljeje ose udhëzime të tjera të zbatueshme.
  • Mblidhni informacione për të tjerët, përfshirë adresat e postës elektronike.
  • Shkelni çdo ligj ose rregullore në fuqi.
  • Krijoni një identitet të rremë me qëllim të mashtrimit të të tjerëve.

Duke përdorur faqen tonë të internetit ju pranoni plotësisht këto terma dhe kushte të përdorimit.
Nëse keni ndonjë pyetje, ankesë ose vërejtje në lidhje me këto Kushte dhe Kushte, ju lutemi na kontaktoni në adresën e-mail: info@legit.al dhe/ ose në numrin e telefonit të shërbimit +355 69 634 0059.

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020