Ju keni hyrë në faqen zyrtare të legit.al të Legit.

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Kjo deklaratë e privatësisë shpjegon proceset legjitime për të dhënat personale, si i përpunon Legit dhe për çfarë qëllimesh.

Duke hyrë në këtë faqe, ju pranoni që keni lexuar dhe pranuar kushtet dhe kushtet e mëposhtme:

Ju keni zgjedhje kur bëhet fjalë për teknologjinë që përdorni dhe të dhënat që ndani. Kur ju kërkojmë të jepni të dhëna personale, ju mund të refuzoni. Aty ku dhënia e të dhënave është fakultative dhe ju zgjidhni të mos ndani të dhëna personale, veçori të tilla si Newsletters ose përditësimet ditore që përdorin të dhëna të tilla nuk do të funksionojnë për ju.

Legit siguron përdoruesit e faqeve të internetit që sapo të dhënat tuaja të arrijnë në bazat e të dhënave Legit ato të përpunohen në mënyrë të sigurt. Ligji vepron në përputhje me legjislacionin në fuqi, ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe çdo rregullore tjetër plotësuese.

Të dhënat e plotësuara në formularët e kërkuar duhet të jenë autentikë dhe të saktë. Pasi të plotësohet informacioni dhe të klikohet butoni Prano, përdoruesi pranon të drejtën e Legjit për përdorim të brendshëm, vetëm për qëllimin e kërkuar, dhe proces të mëtejshëm të të dhënave të futura.

Përdoruesi, përmes një kërkese, ka të drejtë të shikojë të dhënat e tij personale të dhëna vullnetarisht ose të kërkojë korrigjimin e tyre.

Në veçanti, ne përdorim të dhëna për:

Përmirësimin dhe zhvillimin e shërbimeve dhe produkteve tona.
Personalizimin për shërbimet dhe produktet tona.
Rekomandime.
Reklamime dhe informime, për vendet e lira të punës dhe zhvillimet ligjore.
Informacione të ndryshme ligjore.
Zgjidhje ligjore biznesit tuaj.

Gjithashtu, ne i përdorim të dhënat për të operuar biznesin tonë, i cili përfshin analizimin e performancës sonë, përmbushjen e detyrimeve tona ligjore, zhvillimin e fuqisë punëtore dhe bërjen e kërkimeve.

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020