Burime LigjoreKurse mbi Pronësinë Intelektuale nga WIPO

August 11, 20210

Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) ofron një portofol të gjerë kursesh online mbi Pronën Intelektuale që targetojnë audienca të ndryshme:

  • Shpikësit dhe krijuesit
  • Menaxherët e biznesit
  • Profesionistë të Pronësisë Intelektuale
  •  Politikbërësit
  • Zyrtarët qeveritarë të institucioneve të Pronësisë Intelektuale
  • Diplomatët
  • Studentët dhe Mësuesit e Pronësisë Intelektuale
  • Shoqëria civile.

Kurset ofrojnë njohuri të përgjithshme dhe të avancuara mbi:

Kurset kombinojnë metodologjitë tradicionale të të mësuarit me atë në distancë, me qëllim për të shpjeguar si mund të stimulohet inovacioni, kreativiteti dhe zhvillimi.

Mund të Regjistroheni falas këtu. Ose mund të gjeni më shumë informacion duke ndjekur këtë link.

Regjistrimi mbyllet së shpejti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020