VacanciesLegal Vacancies / Konkurs Pune Ligjore

January 19, 20210

Legal Position Vacancy Notice

  • Employer: OSCE Mission in Albania
  • Field of expertise: Rule of Law
  • Functional level: Senior professional
  • Duty station: Tirana
  • Deadline for application: 8 February 2021

More information: OSCE Notice

 

Njoftimi për Konkurs Pune për Pozicionin Ligjor

  • Punëdhënësi: Misioni i OSBE-së në Shqipëri
  • Fusha e ekspertizës: Shteti i së Drejtës
  • Niveli funksional: Profesionist i lartë
  • Vendi i shërbimit: Tiranë
  • Afati i fundit për aplikim: 8 Shkurt 2021

Më tepër informacion: OSBE Njoftim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020