info@legit.al
Tirana & Prishtina

Follow us:

VacanciesLegal Vacancies / Konkurs Pune Ligjore

January 16, 20210

Legal Position Vacancy Notice

 • Employer: OSCE Mission in Kosovo
 • Field of expertise: Rule of Law
 • Functional level: Senior professional
 • Duty station: Prishtine / Pristina
 • Deadline for application: 8 February 2021
 • Date of entry on duty: 1 April 2021

More information: OSCE Notice

 

Njoftimi për Konkurs Pune për Pozicionin Ligjor

 • Punëdhënësi: Misioni i OSBE-së në Kosovë
 • Fusha e ekspertizës: Sundimi i Ligjit
 • Niveli funksional: Profesionist i lartë
 • Vendi i shërbimit: Prishtinë / Prishtinë
 • Afati i fundit për aplikim: 8 Shkurt 2021
 • Data e nisjes së detyrës: 1 Prill 2021

Më tepër informacion: OSBE Njoftim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020