Burime LigjoreLEK: As i Vjetër, as i Ri

December 11, 20210

Legit i bashkohet fushatës më të re ndërgjegjësuese nga Banka e Shqipërisë “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek.”

Kjo fushatë është një kurorëzim i përpjekjeve të këtij institucioni në përmbushje të rekomandimeve të lëna nga Kuvendi i Shqipërisë në rezolutat për vlerësimin e veprimtarisë së tij për përdorimin e termave të gabuar “lek i ri” dhe “lek i vjetër”.

Në 11 Nëntor 2021 Guvernatori Sejko ftoi institucionet e përfshira dhe palë të tjera të interesuara, për t’ju bashkuar angazhimit të Bankës së Shqipërisë për të edukuar publikun shqiptar mbi përdorimin e saktë të terminologjisë financiare. 

Në Shqipëri, monedha kombëtare është Leku dhe vlera nominale e çdo monedhe apo kartëmonedhe është ajo e shkruar mbi të.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020