Burime LigjoreLigjet për Mbrojtjen e të Dhënave në Ballkanin Perëndimor

October 6, 20210

Në këtë seri prej gjashtë panel-diskutimesh online, Qendra Kërkimore për Ligj dhe Digjitalizim në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Pasau (FREDI) do të diskutojë Ligjet për Mbrojtjen e të Dhënave në vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi.

Qëllimi i paneleve është identifikimi i qasjeve rajonale dhe kombëtare ndaj proceseve të zbatimit – me fokus në gatishmërinë për miratimin e një vendimi adekuat. Procesi i zbatimit do të vlerësohet nga këndvështrime të ndryshme – nga akademikë, nga ekspertë rajonalë të sektorit të biznesit dhe nga përfaqësues të autoriteteve kombëtare të mbrojtjes së të dhënave. Panelistët do të jenë në gjendje të paraqesin perspektivën e tyre  – të ndjekur më pas nga një panel diskutimi ku auditori i gjerë mund të shkëmbejë mendime me panelistët.

Adresa për t’ju bashkuar diskutimit përmes platformës Zoom.

Pasword: 393285

Regjistrimi paraprak nuk është i nevojshëm.

Paneli do të diskutojë:

  •  Kosovën më 21 Tetor
  • Maqedoninë e Veriut më 11 Nëntor 2021
  • Serbinë më 9 Dhjetor 2021
  • Shqipërinë më 11 Janar 2022
  • Bosnja dhe Hercegovinën më 25 Janar 2022
  • Malin e Zi, më 8 Shkurt 2022

Ndiqni këtë link për më shumë informacion.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020