PunësimOficer/e Rekuperimi Kredie te AngelusLex

July 19, 20210

AngelusLex kërkon të punësojë Oficer/e Rikuperimi Kredie.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

–         Raporton tek Drejtori i Degës;

–         Ndjek procedurat sipas udhëzimeve dhe rregulloreve të institucionit;

–         Qëndron i informuar sistematikisht dhe në mënyrë korrekte me ndryshimet e procedurave dhe të produkteve të institucionit;

–         Informon klientët për kreditë dhe shërbimet;

–         Vlerëson përshtatshmërinë e klientit për të qënë kredimarrës;

–         Mbledh dokumentacionin e kërkuar nga klienti;

–         Përmbush pritshmëritë javore dhe mujore të plan- biznesit;

–         Investon në zhvillimin profesional.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

–         Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi;

–         Të ketë eksperiencë të ngjashme pune;

–         Të ketë njohuri të mira të tregut bankar;

–         Të jetë i/e mirëorganizuar;

–         Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;

–         Të ketë leje drejtimi (patentë);

–         Të ketë njohuri shumë të mira Paketës Microsoft Office.

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në në adresën e e-mailit info@angeluslex.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020