PunësimOSBE AL: Zyrtar për Komunikimet

October 19, 20210

Prezenca e OSBE -së në Tiranë, Shqipëri po kërkon një Zyrtar për Komunikimet (ZK).

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Krijon dhe jep plane komunikimi sipas nevojave dhe përparësive të projektit
 • Ndihmon në implementimin e një strategjie mediatike për të siguruar mbulim pozitiv maksimal vendor dhe ndërkombëtar për aktivitetet e Projektit ExB
 • Ofron mbështetje në komunikimin e ngjarjeve dhe konferencave
 • Krijon rrjetëzim për përhapjen e mesazheve të OSBE -së në audiencën e synuar
 • Promovon dhe shpjegon punën e OSBE -së për publikun e gjerë
 • Ofron vlerësim sasior dhe cilësor të projektit për të siguruar përmirësim të vazhdueshëm
 • Vepron si pikë kontakti për mediat dhe pyetjet e publikut
 • Mban kontakte të ngushta me gazetarët dhe audiencat e tjera të synuara
 • Ndërton dhe mban marrëdhënie të besuara me aktorët e brendshëm dhe të jashtëm
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare e nivelit bachelor në gazetari, marrëdhënie ndërkombëtare ose fusha të ngjashme, komunikim, marrëdhënie me publikun, studime mediatike ose të ketë certifikime profesionale në gazetari, marrëdhënie me publikun ose teknologjinë e medias
 • Diplomë universitare e nivelit bachelor kombinuar me dy vjet përvojë shtesë kualifikuese mund të pranohet në vend të diplomës universitare të nivelit të dytë
 • Të paktën pesë vjet përvojë progresive në formimin e strategjive të komunikimit, përfshirë këtu përvojën në një organizatë ndërkombëtare dhe në një organizatë ndërqeveritare, qeveritare ose tregtare
 • Përvojë me punën në media ose në marrëdhënie me publikun, veçanërisht në fushën e  mbledhjes, organizimit, redaktimit dhe shpërndarjes së informacionit
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me gojë dhe me shkrim në anglisht, përfshirë aftësinë për të përgatitur dokumente lidhur me lajmet dhe prezantimet publike në mënyrë të thjeshtë
 • Aftësi të mira analitike dhe ndërpersonale

Afati i fundit i aplikimit: 23 Tetor, 2021

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020