PunësimOSBE Shqipëri: Shef i Departamentit të Sundimit të Ligjit dhe të Drejtave të Njeriut

November 6, 20210

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri është në kërkim të një kandidati për pozicionin “Shef i Departamentit të Sundimit të Ligjit dhe të Drejtave të Njeriut”.

Kërkesa të përgjithshme

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedim i lejes së drejtimit dhe aftësi për të drejtuar me kamio manuale
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

Kërkesa  të fushës së ekspertizës

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë në drejtësi ose përvojë e rëndësishme pune në drejtësinë penale dhe/ose zbatimin e ligjit (kjo e fundit kërkohet për trajnimin e oficerëve të policisë korrektuese)
 • Përvojë në ushtrimin e ligjit, p.sh. gjyqtarë, prokurorë, avokatë etj.
 • Njohuri mbi procedurat në sallën e gjyqit dhe ligjin dhe procedurën penale
 • Njohuri të standardeve dhe instrumenteve të procedurave ligjore ndërkombëtare
 • Aftësi të demonstruara organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale

Përvoja:

Minimumi 6 vjet përvojë profesionale të larmishme dhe progresive, duke përfshirë të paktën 3 vjet në nivel menaxhues.

E detyrueshme:

 • Përvoja përkatëse dhe progresive e reformës ligjore;
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhim dhe mbikëqyrje, duke përfshirë zhvillimin dhe menaxhimin e projektit
 • Rrjedhshmëri profesionale e gjuhës angleze me aftësi të shkëlqyera komunikimi (me gojë dhe me shkrim); rrjedhshmëria profesionale e gjuhës ruse do të ishte një avantazh;
 • Vetëdija dhe ndjeshmëria gjinore e demonstruar dhe aftësia për të integruar perspektivën gjinore në detyra dhe aktivitete;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar si anëtar i ekipit, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin;
 • Njohuri kompjuterike me përvojë praktike në përdorimin e aplikacioneve të Microsoft.

Të preferueshme:

 • Njohuri të mira të situatës politike rajonale dhe sistemit juridik të zonës së misionit;
 • Përvoja e mëparshme ndërkombëtare e punës dhe/ose përvoja në misione në terren, mundësisht në Evropën Juglindore;
 • Përvoja e mëparshme rajonale si gjyqtar apo prokuror do të ishte avantazh

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Drejton Departamentin, duke marrë përgjegjësinë për të gjitha aspektet e personelit dhe administrimit;
 • Zhvillon, koordinon dhe monitoron zbatimin e projekteve të OSBE-së në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut;
 • Ofron këshilla dhe analiza për çështjet e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, bazuar në njohuritë e ligjeve, praktikave dhe aktorëve kryesorë në këtë sektor, duke siguruar përputhshmëri me standardet përkatëse ndërkombëtare;
 • Ofron këshilla ligjore për Shefin e Prezencës dhe personelin, për çështje që kanë të bëjnë me rregullat dhe rregulloret e OSBE-së, si dhe të drejtën ndërkombëtare;
 • Kryen detyra të tjera të caktuara.

Afati i aplikimit: 6 Dhjetor 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020