Burime për Start UpPërshpejtim i Rritjes së Startup-eve nga Growpreneur

October 1, 20210

Growrepreneur po kërkon ekipe dhe startup-e të konsoliduara në fazën e hershme të vlerësimit ose në fazën e rritjes (nga çdo fushë), duke pasur të paktën një prototip fillestar dhe mundësinë për ta zhvilluar në treg, me:

 • Tërheqje të hershme: ekipi ka folur tashmë me klientët dhe ka një problem të mirë-përcaktuar mirë t’u zgjidhur dhe mundësisht zgjidhja të ketë tërhequr tashmë disa klientë dhe ka marrë reagime fillestare të tregut
 • Përkushtimi i ekipit: ekziston një ekip prej të paktën dy personash, të cilët kanë bërë tashmë  përpjekje të mëdha për ta zhvilluar produktin
 • Ambicia e tregut: ekipi po kërkon të zhvillojë dhe zgjerojë produktet/shërbimet e tyre në nivel kombëtar, rajonal dhe/ose ndërkombëtar

Për kë është?

Për bizneset e reja që janë të paktën në fazën e hershme të vlerësimit (kanë një prototip fillestar ose produkt gati për treg) ose në fazën e rritjes.

Çfarë do të përfitoni?

 • Një program të pasur përshpejtimi me 60 orë trajnime, punëtori, sesione trajnimi dhe mentorimi (gjatë 3 muajve) i përshtatur sipas nevojave tuaja specifike
 • Një program mësimor fleksibël, ku mund të zgjidhni modulet kryesore që ju nevojiten për të sjellë startup -in tuaj në treg ose t’ju ndihmojë të rriteni më shpejt
 • Një mbështetje 3-mujore pas përshpejtimit me mentorim të vazhdueshëm dhe lehtësim të aksesit në rrjet dhe ofrim shërbimesh ndaj  palëve të treta

Përfitime të tjera

 • Çmime për ekipet me performancën më të mirë, nga partnerët dhe mbështetësit e programit
 • Promovim dhe ekspozim ndaj partnerëve dhe investitorëve të mundshëm, gjatë dhe përtej programit
 • Rrjetëzim dhe lidhje me një rrjet të gjerë ekspertësh të industrisë, sipërmarrës, trajnerë, mentorë dhe njerëz të tjerë me mendje të ngjashme në rajon dhe më gjerë
 • Qasje falas ndaj mbështetjes së ish-pjesmarrësve, ngjarje dhe shërbime të ndryshme mbështetëse pas programit

GROWrepreneur synon të sigurojë një program cilësor intensiv, me energji të lartë. Mentorët, trajnerët dhe praktikuesit e tyre ofrojnë një mori njohurish dhe përvojë praktike. Si rezultat, ekzistojnë tre detyrime minimale, të angazhimit.

 • Disponueshmëria për të marrë pjesë në modulet e zgjedhura dhe seancat një me një gjatë programit, pavarësisht nëse formati do të jetë online ose offline
 • Angazhimi për të përfunduar të gjitha aktivitetet, detyrat, testet, afatet, siç është rënë dakord me trajnerët, trajnerët, ekspertët ose mentorët përkatës gjatë sesioneve të programit
 • Kontributi: Për të marrë pjesë në program, çdo Startup i përzgjedhur përfundimtar duhet të kontribuojë në financimin e grumbulluar të GROWrepreneur, si më poshtë:

            (i) një shumë prej 100 euro për programin e Përshpejtuesit të Rritjes; dhe

            (ii) një shumë prej 80 euro për programin Flexible Support Plus

Shuma neto e kontributeve në fondet e grumbulluara të sjella nga ekipet pjesëmarrëse do të riinvestohet tërësisht në startup -et me performancën më të lartë, të përzgjedhura në bazë të meritave të anëtarëve të grupit.

Në rast se keni një produkt gati, ose një zgjidhje të mrekullueshme për një problem të rëndësishëm shoqëror, por kontributi përbën një pengesë që të merrni pjesë – kontaktoni me organizatorët.

Afati i fundit i aplikimit: 03/10/2020

Klikoni këtu për formularin e aplikimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020