PunësimPozicione për Dy Juristë te EUROSIG

July 11, 20210

Kompani Sigurimesh “Eurosigkërkon të punësojë 2 Jurist/e.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Përfaqësimin e shoqërisë pranë Gjykatës Civile, Administrative, Penale, Gjykatës së Apelit dhe Gjykaten e Lartë;
  • Përpilimi i kërkesë-padive, ankimimeve, rekurseve, apel-kundërshtues etj, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
  • Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
  • Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të kompanisë;
  • Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
  • Harton çdo akt tjetër të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
  • Arkivon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në dhe letrën tuaj të interesit në adresën e e-mailit burime.njerezore@eurosig.al, me subjektin “Aplikim për vendin vakant Jurist”.

Afati i aplikimit është deri me datë 11 Korrik 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020