PunësimPraktikant te Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës

September 15, 20210

Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës shpall Konkursin për Praktikantë pranë Gjykatës.

 

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi
 • Vepron në mbikëqyrjen e drejtpërsëdrejti të kryetarit të Gjykatës dhe nën mbikëqyrjen e përgjithshme të administratorit të Gjykatës
 • Ndihmon gjyqtarët në punë që kanë të bëjnë me futjen e lëndëve në dosje
 • Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, gjykimet etj
 •  Kryen edhe punë tjera sipas nevojës

Kualifikimet:

 • Bachelor në Juridik ose Mastër
 • Njohuri të procedurave gjyqësore
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike)
 • Njohuri të mjaftueshme ligjore
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur

Dokumentet e nevojshëm për konkurrim:

 • Kopja e diplomës për shkollën e kryer
 • Specializimet e ndryshme profesionale
 • Certifikata të tjera
 • Dy rekomandime etj

Formatin e aplikimit mund t’a aksesoni në këtë link.

Formë tjetër aksesimi: Mund t’a merrni dhe dorëzoni në Gjykatën e Apelit të Kosovës-Pallati i Drejtësisë , objekti B- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi”

Dorëzimi i aplikimeve mund te bëhet edhe përmes postes.

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni në tel: 038/200-17-540

Afati i fundit i Aplikimit: 22.09.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020