Burime për Start UpPromovim i Aftësive Digjitale dhe Ndërmarrëse të Vajzave dhe Grave

May 27, 20210

📣 Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve njofton se do të hapet thirrja ‘Enhancing Digital and Entrepreneurial Competences in Girls and Women’, nga programi COSME, në mesin e muajit qershor🗒

Gratë sipërmarrëse mbështetën me rrjetëzimin dhe këshillat e biznesit përmes platformës online WEgate dhe grupit të EEN për gratë, të gjitha të financuara përmes programit COSME.

Për të rritur aftësitë digjitale dhe sipërmarrëse dhe për të rritur besimin e vajzave dhe grave, veprimet që duhet të zbatohen duhet të krijojnë një mjedis ku këto aftësi mund të mësohen përmes përvojës.

Pjesëmarrësit së pari duhet të zhvillojnë aftësitë e tyre të tilla, si: ndërtimi i ndërmarrjes, shkrim-leximi financiar, 💻kodimi, dizenjimi i mjeteve digjitale, robotikë etj.

Zhvillimi i këtyre aftësive do të zhvillohet në një hapësirë studimi e cila do të quhet ‘Tech Fest’.

➡️Tech Fest do të përmbajë 20-30 workshope me 10-15 studentë për seminar për grupet më të reja dhe 20-30 pjesëmarrës për seminare për grup-moshat më të vjetra.

📌Fokusi i thirrjes është të përfshijë një numër sa më të lartë të vajzave dhe grave në zhvillimin e aftësive të tyre konkurruese, inovative dhe digjitale👩‍💻.

 

ℹ️ Për më shumë informacion kontaktoni në: 📧 info@aida.gov.al .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020