Burime LigjoreKontratat & Transaksionet Pse Ka Rëndësi Terminologjia? – Puna Në Distancë (Çfarë Tjetër?)

October 17, 20210

Ne nuk kemi nevojë për ligje për të punuar nga shtëpia. Ne kemi nevojë për ligje për të mbrojtur të drejtat tona (dhe parashikuar detyrimet) kur punojmë nga shtëpia. Midis këtyre dy fjalive qëndron një kornizë e tërë legjislative dhe leksikore. 

Më pak se një çerek shekulli pas hyrjes në fuqi të Konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) për Punën në shtëpi – ishte situata pandemike ajo që i bëri Shtetet ratifikuese të mendojnë më mirë mbi dokumentin që kishin nënshkruar.

Shqipëria e ka ratifikuar Konventën e ILO -s në vitin 2002. Për më tepër, neni 15 i Kodit Shqiptar të Punës njeh të njëjtat kushte pune për të gjithë punonjësit që kanë kontratë telepune, ata që punojnë nga shtëpia, apo ata që kryejnë të njëjtën pune ose punë të krahasueshme – në zyrat e punëdhënësit.es Prandaj, punëdhënësi duhet të marrë të gjitha masat që t’ja lehtësojë punonjësit punën në distancë. Nga ana tjetër, ky i fundit duhet të përmbushi  detyrimet e marrëveshjes së punës në distancë/punës nga shtëpia.

Deri më tani, kemi përmendur dy koncepte: punën në distancë dhe punën nga shtëpia. Ata që janë këtu nga kurioziteti, me siguri i konsiderojnë si një. Ata që kanë një formim ligjor e dinë që terminologjia ka rëndësi.

Për të gjithë ju: në këtë postim ne nuk flasim subjektivisht për punën nga shtëpia dhe/ose telepunën.

Nuk ka një formulë gjithëpërfshirëse për këtë. Disa njerëz e preferojnë dhe gjejnë kënaqësi (p.sh. ne te Legit). Ka të tjerë që preferojnë të përshkojë rrugë dhe të bashkëveprojnë në vendin e punës, dhe pjesa tjetër që nuk ka asnjë qëndrim.

Prandaj tani do të përqëndrohemi në terminologjinë e krijuar falë kulturës së re të punës në distancë/nga shtëpia/telepunës (mund të lexoni më shumë terma në paragrafët e mëposhtëm sepse kjo fjali po zgjatet shumë).

Puna nga shtëpia ose puna në distancë formalizohet në një dokument të shkruar midis punëdhënësit dhe punonjësit. Palët bien dakord mbi kushtet për interesin më të mirë të marrëdhënies së punës.

Kontratat e telepunës janë të ngjashme me ato të mëparshme, me disa parashikime shtesë. Palët duhet të bien dakord për sa vijon:

  • Vendin e punës: Punonjësi punon nga vendi i përcaktuar në kontratë (shtëpi ose vend tjetër)
  • Mjetet teknologjike të nevojshme për punonjësit për të punuar, të siguruara nga punëdhënësi
  • Orët e punës

Hapësirat bashkëpunuese janë “zyrat e reja” për njerëzit që nuk punojnë nga zyra e punëdhënësit. Punonjës të pavarur, punonjës me kontratë telepune, punonjës në distancë studentë, punonjës me kontratë me kohë të pjesshme apo çdo lloj tjetër punonjësish – të gjithë mund të gjenden në një hapësirë ​​të përbashkët, që e ndajnë përkundrejt një pagese.

Puna digjitale varet tërësisht nga qasja në internet dhe përdorimi i mjeteve digjitale – si p.sh. telefonat inteligjentë, laptopët, ipadet, etj. Prej saj rrjedh termi “nomad digjital” për të gjithë punonjësit e apasionuar pas udhëtimeve.

Kurioziteti për punën në distancë është një kulturë e aplikuar nga kompanitë kurioze për të angazhuar punonjësit e tyre me punën në distancë. Ky në fakt është një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm i kulturës së punës në distancë. Ndjekja e kësaj të fundit nënkupton angazhimin e punonjësve vetëm në distancë.

Hibridi është rruga e mesme. Mund të gjendet në formën e kryerjes së punës disa ditë nga zyra, dhe pjesën tjetër në distancë. Ose si model pune ku disa punonjës punojnë (tërësisht) nga distanca dhe pjesa tjetër (gjithmonë) në zyrë.

Për t’ju kthyer pyetjes në titull: Pse ka rëndësi terminologjia?

Në fakt, duhet të ketë rëndësi për ju si punëmarrës – për të njohur më mirë të drejtat tuaja. Veçanërisht, duhet të ketë rëndësi për ju si punëdhënës – mbi terminologjinë që duhet të përdorni kur hartoni kontratat e punës.

Ne e kemi një përgjigje konkrete për këtë pyetje.

Ju mund të ndani përgjigjen tuaj me ne, ose të Regjistroheniplatformën tonë për njoftime të tjera!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020